Analitik ve Raporlama Nedir? Firmalar İçin Faydaları Nelerdir? Günümüzde Önemi Nedir?


analitikveraporlamaAnalitik ve Raporlama günümüzde hem kişiler için hem de tüzel kişilikler için yadsınamaz bir gerçektir. Şirketlerde tüm departmanlar çatısı için görev yapmakta olanlara ek olarak belli alanlarda uzmanlaşmış Analitik ve Raporlama ekipleri de söz konusudur ki bu özellikle gelecekte daha yaygın olacak bir durum gibi gözükmektedir. 
Çağımızda veri çok önemli bir hal almıştır. Hem kişiler hem de kurumlar gelecek için planlarını yaparken verileri baz alarak alternatiflerini sıralamaktadır. Alanında bolca veriye sahip olan ve bu verileri daha yapısal hale getirebilen kurumlar hedeflerini daha ölçülebilir hale getirebilmekte ve hedeflerine daha kolayca ulaşabilmektedir. Hatta söz konusu hedeflerinin alternatiflerinin olduğunun farkına varmaktadır da diyebiliriz. 
Veriler toplandığı ilk hali ile belki fikirleri besleyemeyebilirler fakat eğitimli uzmanlar tarafından önceden planlanan yapılar doğrultusunda belli başlı süreçlere girdi olarak alınıp bu doğrultuda süreç ve süreçler silsilesi içerisinde çeşitli aşamalardan geçip hedeflerin daha ölçülebilir hale gelmesi için ortaya konulan alternatifleri daha anlamlı hale getirebilmektedirler hatta alternatifleri besleyip kimilerini eleyip kimilerini ise daha ön plana çıkarabilmektedirler. 
Uzmanların, yazarlarında bahsettiği verinin bu kadar ön planda olduğu çağımızda tabiki de bu verileri işleyen, hedefler doğrultusunda analizlerini gerçekleştiren ve karar mercilerine raporlar halinde sunup geleceğe ışık tutulmasını sağlayan uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu konuda devreye Analitik ve Raporlama ekibi içerisindeki uzmanlar devreye girmektedir. Analitik ve Raporlama daha önce genel hatlarıyla açıkladığım gibi çeşitli ekiplerin departmanlar altında olması gibi gerçeklerinin yanında departmanların çatısı halinde aktif rol oynayabilmektedir.  Bu tarz alternatiflere örnek vermemiz gerekecek olursa: Finans departmanında gelen verileri analiz ederek ihtiyaçlar doğrultusunda raporlar oluşturabilirken bunu Pazarlama departmanı veya da İnsan Kaynakları departmanı için de gerçekleştirebilirler. Tabi ki tüm bu Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları departmanlarının çatısı halinde de aktif rol oynayabilirler. Tüm bu analizleri ve raporlamaları yaparken tabi ki birçok araç kullanmaları gerekmektedir Analitik ve Raporlama uzmanlarının ve bunun için de çeşitli aşamalarda eğitimleri edinmeleri gerekmektedir. Söz konusu araçlara ek olarak teknoloji bazında ne kadar çok gelişmiş olursa olsun uzmanlar yeterli düzeyde iş bilgilerini ulaşarak daha verimli hale getirebilirler kendilerini.

Yorumlar