An error occurred while calling o459.withColumn Error - Python Pyspark Spark Error


spark-python
An error occurred while calling o459.withColumn Error - Python Pyspark Spark Error

This can be reason of function, you need to check the function called correctly then there is a alternative too,
you need to check spark read section ( the section is used to get the data from source) and the option having the
sep parameter. If you have different seperator such as "," ";" " " you need to put it correctly then you can see
the error removed.

Bu gerekli fonksiyonun doğru çağrılmamasından kaynaklanabilir fakat buna ek olarak bbakılması gereken diğer durum ise
spark için dosyayı kaynaktan çekerken kullanılan option parametresinin içerisinde kullanılan sep parametresinin neye
göre olacağını bildiren diğer parametre "," ";" " " gibi alternatiflere sahip olabilir. Burda dosyayı okuturken neye
göre seperate edeceğinize dikkat edip sonra gerekli düzenlemeyi yapark sorunun gitmesini sağlayabilirsiniz.

Yorumlar